Tack för att vi fick hålla en föreläsning om cybersäkerhet för dina elever!

Vi vill gärna veta vad du tyckte om föreläsningen!

Hjälp oss att bli bättre genom att svara på några korta frågor.

Lärarhandledningar om cybersäkerhet för grundskolan

Cybersecurity Academy erbjuder låg-, mellan- och högstadiet lärarhandledningar så att du som lärare ska kunna arbeta med IT-säkerhet i ditt klassrum - oavsett förkunskaper inom IT. Därför är materialet:

  • Alltid kostnadsfritt och tillgängligt för alla
  • Anpassbart i tidsåtgång och svårighetsgrad
  • Kopplat till läroplanen & övar viktiga förmågor

   Läs mer

Illustration av tjej som sitter vid dator
skillsbuild bild

Digitala lektioner för högstadiet och gymnasiet

Cybersecurity Academy har utvecklat fem lektioner i cybersäkerhet och källkritik på utbildningsplattformen Skillsbuild. Lektionerna:

  • är kostnadsfria och tillgängliga för alla
  • kan användas enskilt, eller alla i rad.
  • stärker elevers säkerhet online och övar viktiga förmågor

Läs mer