230309_UF_ Cybersecurity_Academy_2048px_4952

Kontakta oss gärna med dina frågor eller funderingar

Vem står bakom initiativet?

Unga Forskare

Unga Forskare är en ideell organisation med syfte att ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, matematik & teknik. Unga Forskare grundades 1977 och består av ett fyrtiotal föreningar med ca 6000 medlemmar. Vi driver många nationella verksamheter för unga och är även ett komplement till skolan och erbjuder stöd i ämnesfrågor och vetenskaplig metod.

Läs mer

IBM

IBM Sverige är ett företag som erbjuder affärssystem, programvaror och andra IT-relaterade produkter och tjänster till företagskunder. Tillsammans med andra företag och organisationer från teknikbranschen har IBM ett ansvar för hur de produkter och tjänster de levererar påverkar samhället. IBM vill därför stärka elevers och skolors kunskap om cybersäkerhet.

Läs mer

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer har bl.a. till uppgift att samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet - från organisationer, kommuner, andra myndigheter och företag, till enskilda individer.

Läs mer

Kontakt

received_557299198726961

Oscar Agestam

Projektkoordinator, Unga Forskare

Är du lärare och vill boka en föreläsning eller vill veta mer om hur du kan använda undervisningsmaterialet? Kontakta Oscar för mer information.

Telefon: 073 502 31 19

E-post:
oscar.agestam@ungaforskare.se

 

foto-mia-lie-nylynd

Mia-Lie Nylund

Projektkoordinator, Unga Forskare

Vill du veta mer om våra samarbeten med andra organisationer, kommuner, vår lärarutbildning eller har frågor kring PR/media? Kontakta Mia-Lie för mer information.

E-post:
mia-lie.nylund@ungaforskare.se

Evelina porträtt

Evelina Pärnerud

CSR Leader Northern Europe, IBM

Kommer du från ett företag inom IT / teknikbranschen och vill gå med i vårt initiativ? Kontakta Evelina för mer information.

Telefon: 070 793 16 87

E-post:
evelina.parnerud@se.ibm.com

Bild Judith (2)

Judith Maiers

Projektutvecklare, Unga Forskare

Judith är just nu på föräldraledighet

Vill du veta mer om våra samarbeten med andra organisationer, kommuner, vår lärarutbildning eller har frågor kring PR/media? Kontakta Judith för mer information.

Telefon: 073 660 60 67

E-post:
judith.maiers@ungaforskare.se

Johanna

Johanna Stjärnfeldt

Projektkoordinator, Unga Forskare

Johanna är just nu på föräldraledighet

Är du lärare och vill boka en föreläsning eller vill veta mer om hur du kan använda undervisningsmaterialet? Kontakta Johanna för mer information.

Telefon: 073 501 67 17

E-post:
johanna.stjarnfeldt@ungaforskare.se

Följ oss på sociala medier