Sedan starten 2019 har initiativet utvecklats i rask takt - och har nu växt ur sitt namn. Projektet får ny ett nytt namn med förhoppningen att bättre beskriva allt som initiativet nu innefattar. 

Initiativet Är du säker? #290CyberSecurity byter namn till Cybersecurity Academy

När initiativet startade erbjöds skolor föreläsningar tillsammans med IT-experter. För att kunna fördjupa arbetet med IT-säkerhet i klassrummet tillkom strax en lärarhandledning för högstadiet som snabbt beställdes i mängder. Året därpå lanserades även en lärarhandledning för mellanstadiet som beställdes i ännu snabbare takt. Projektet lanserade en Höstlovsskola i cybersäkerhet fylld av allt från pass om kryptering och bedrägerier till programmering och cyberförsvar. Lovskolan blev mycket uppskattad och till hösten planeras nästa omgång. 

cyber290 logo ram

#290CyberSecurity och överträffade mål

Namnet #290CyberSecurity kommer från målet att nå samtliga av Sveriges 290 kommuner. Utöver detta mål hade vi också som mål att nå 10 000 elever under initiativets första två år. Initiativet har nu nått 289 kommuner och är i dialog med den sista. Det andra målet är överträffat 28 gånger om - hittills har vi i initiativet nått över 280 000 elever!

Ett nytt talande namn

Med förhoppningen om att det nya namnet bättre ska beskriva allt som initiativet numera innefattar och kan komma att innefatta framöver. Initiativets kärna är tydligt i namnet - utbildning inom cybersäkerhet. Genom föreläsningar, undervisningsmaterial, workshops, fortbildningar och lovskolor sprider vi tillsammans kunskap om säkerhet på nätet - för en säkrare framtid för unga och för att väcka nyfikenhet för teknik och IT. I och med denna utveckling får projektet också en ny hemsida som bättre ska förmedla vad vi erbjuder, både till lärare, unga och partners. 

Välkomna till initiativet Cybersecurity Academy - följ med oss på resan och bidra till att öka kunskapen om IT-säkerhet runtom i landets skolor. 

menu-logo-dark

Linje

Relaterade nyheter

classroom-2093744_1280 (1)
Nyheter
8 april, 2024

”Så kan företag bidra till barns säkerhet på nätet”

mia-lie.nylund
Cybersecurity Academy berättar om vikten av kunskap om cybersäkerhet och hur partnerföretag kan göra v...
Introduction
Nyheter
24 november, 2023

Digital fortbildning för lärare om cybersäkerhet!

mia-lie.nylund
Nu lanseras en digital fortbildning för lärare som vill lära sig med om cybersäkerhet och hur de själv...