Ungdomar i klassrum räcker upp handen

Stärk dina elevers kompetens inom
IT-säkerhet

Undervisning för säkrare vanor online

Cybersecurity Academy skapar förutsättningar för att du som lärare ska kunna arbeta med IT-säkerhet i ditt klassrum. Vi erbjuder undervisningsmaterial och föreläsningar för att stärka ungas kompetens inom cybersäkerhet.

Vad vi erbjuder skolan

Lärarhandledningar

Arbeta med IT-säkerhet med hjälp av våra kostnadsfria lärarhandledningar för låg-, mellan- och högstadiet.

Läs mer

Digitala lektioner

På utbildningsplattformen IBM SkillsBuild har vi tagit fram lektioner om IT-säkerhet för gymnasiet och högstadiet

Läs mer

Föreläsningar

Bjud in en IT-expert att föreläsa om säkerhet online i ditt klassrum.

Läs mer

Informationsvideo

I vår informationsvideo får du veta mer om det material vi erbjuder.

Till videon

Bild på whiteboard

Bjud in en IT-expert att föreläsa till ditt klassrum

Stärker ungas kunskaper inom IT-säkerhet och hur man skapar säkra vanor online

Väcker nyfikenhet för IT och teknik och breddar bilden av teknikbranschen

Föreläsningen är kostnadsfri för skolor. Läs mer och lämna intresseanmälan:

Läs mer

Lärarhandledningar om cybersäkerhet för grundskolan

Cybersecurity Academy erbjuder låg- mellan- och högstadiet lärarhandledningar så att du som lärare ska kunna arbeta med IT-säkerhet i ditt klassrum - oavsett förkunskaper inom IT. Därför är materialet:

  • Alltid kostnadsfritt och tillgängligt för alla
  • Anpassbart i tidsåtgång och svårighetsgrad
  • Kopplat till läroplanen & övar viktiga förmågor

   Läs mer

bild-lärare_trans

Beställ lärarhandledning och digitala komplement

Linje

Lärare

Om undervisningsmaterialet

"Jättebra och intressant! Både jag och eleverna har lärt sig en hel del om vad som sker på nätet, med eller utan vårt medvetande/medgivande. Några av eleverna har gått hem och testat t.ex. Siri och google home, med ett ganska hårresande resultat."

Elev i årskurs 6

Om föreläsningen

"Jag håller helt med presentationen och tycker att det är bra att vi lär oss sådana saker, hur man skyddar sig på nätet mm. Barn och unga i den här generationen som hänger mycket på nätet bör lära sig om vilka risker som finns."
    

Digitala lektioner för högstadiet och gymnasiet

Cybersecurity Academy har utvecklat fem lektioner i cybersäkerhet och källkritik på utbildningsplattformen IBM SkillsBuild. Lektionerna:

  • är kostnadsfria och tillgängliga för alla
  • kan användas enskilt, eller alla i rad.
  • stärker elevers säkerhet online och övar viktiga förmågor

Läs mer

skillsbuild bild