classroom-2093744_1280 (1)

Stärk din kompetens inom säkerhet online

Lärarfortbildning i fem delar

Genom denna fortbildning får du som lärare en bred förståelse för säkerhet online. Kursen lyfter flera viktiga teman inom ämnet, från hur du som individ skyddar dina uppgifter, till källkritik och AI i samhället. I denna digitala utbildning får du en god kunskapsgrund inför att lyfta ämnet med dina elever. 

5 lektioner 

För lärare

Lektion 1

Varför bry sig om it-säkerhet?

Lektion 2

Personlig integritet och digitala spår

Lektion 3

Lösenord

Lektion 4

Bedrägerier på nätet

Lektion 5

Källkritik och AI

Om kursen

Syftet med kursen är att erbjuda lärare i grundskolan och på gymnasiet en lättillgänglig möjlighet att utveckla sina kunskaper inom säkerhet på nätet. Kursen kommer också förse lärarna med praktiska resurser och strategier för att undervisa eleverna på ett engagerande sätt. 

Kursen är helt kostnadsfri och består av 5 lektioner som tar totalt 3-4 timmar. Utbildningen kan startas och pausas när som helst och spridas ut under flera dagar eller veckor.Alla lektioner innehåller också tips och länkar till undervisningsmaterial.  

Tekniken utvecklas i en rasande takt och våra barn växer upp i en digital era där de är ständigt uppkopplade. Det är en del av skolans viktiga uppdrag att vägleda eleverna genom detta tekniklandskap och hjälpa dem att navigera säkert i den digitala världen. Genom att förstå IT-säkerhetens grundläggande principer kan ni lära era elever att skydda sina personuppgifter, hantera lösenord på ett säkert sätt, bli källkritiska och vara medvetna om farorna med nätfiske och skadlig programvara. 

Genom den här fortbildningskursen kommer du att vara rustade med de senaste kunskaperna och verktygen för att undervisa dina elever på ett effektivt sätt. Du kan integrera IT-säkerhet i dina lektioner och skapa en medvetenhet kring vikten av att skydda privat information och upprätthålla en sund digital identitet.  

Den digitala kursen finns tillgänglig på utbildningsplattformen Skillsbuild. Det är helt kostnadsfritt att gå kursen. För att komma åt materialet behöver du bara skapa ett konto. På plattformen finns även en digital lektionsserie för högstadiet och gymnasiet som du kan genomföra tillsammans med dina elever. 

Nedan hittar du en guide för hur du skapar ett konto. Om du vill ha hjälp med att skapa konto kan du fylla i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig.

 Till Skillsbuild    Att skapa konto    Kontaktformulär för hjälp

En badge i cybersäkerhet

När du genomfört hela fortbildningen på IBM SkillsBuild kan du få en badge, en sorts digital legitimation, som bevis på dina nya kunskaper. Med en digital badge kan du på ett enkelt sätt dela, legitimera och verifiera dina nya kunskaper. 

 

 

Så får du din badge
  • När du genomfört hela fortbildningen kommer du få en e-post från Credly.
  • Öppna mailet och klicka på acceptera.
  • Därefter skapar du och godkänner ditt Credly-konto.
  • Acceptera din digitala legitimation (digital credential) och börja dela!
 

OM LEKTIONERNA

Här får du en översikt över de fem lektionerna och dess innehåll. 

 

Lektion 1: Varför bry sig om IT-säkerhet?

Visst har du hört talas om stora IT-attacker mot företag och kommuner? Och till och med kanske själv drabbats av bedrägeriförsök på nätet? I den här lektionen kommer du att lära dig mer om varför internet i grunden är osäkert och varför vi alla måste bry oss om IT-säkerhet. Vi kommer också gå in på barn och ungdomars vardag på nätet och varför det är viktigt att elever lär sig om cybersäkerhet. 

Lektion 2: Personlig integritet och digitala spår

Brukar du också snabbt klicka acceptera cookies för att bli av med rutan som poppar upp på olika hemsidor? Vi förklarar vad cookies egentligen är och hur de bidrar till att bli spårat. Andra lektionen handlar om personlig integritet och spår vi lämnar när vi surfar på nätet – medvetna och omedvetna. Vi går in på varför information om dig är värdefull för företag och du kommer få höra om ett exempel för systematiskt missbruk av data.

Lektion 3: Lösenord - ett viktigt verktyg för att skydda sina uppgifter

Är du en av miljontals internetanvändare som använder samma lösenord för flera tjänster? I den här delen kommer vi att gå igenom hur man skyddar sig och sina uppgifter på nätet med ett av de viktigaste verktygen vi har: lösenord. Du kommer att få testa hur säkra dina lösenord är, och om din mailadress har varit med i en så kallad breach, det vill säga en hackerattack.  

Lektion 4: Bedrägerier på nätet

Visst får du ibland också skumma mejl eller sms och undrar om någon försöker lura dig? I denna lektion kommer du lära dig om de vanligaste bedrägerierna på nätet och du kan känna igen dem. Du kommer få praktiska tips om hur avslöjar nätfiskemejl och kan skydda dig mot bedrägerier. 

Lektion 5: Källkritik och AI

Har du också fått höra många gånger att man ska vara källkritisk på nätet? Vad innebär det egentligen och hur kan vi granska källor på ett systematiskt sätt? Det handlar den här lektionen om. Du kommer lära dig om hur algoritmer styr vilken information vi får upp och få praktiska tips om hur du kan granska digitala källor. I den andra delen av lektionen går vi igenom hur artificiell intelligens gör källkritik mer komplex. Vi kommer även gå in på utmaningar och fördelar med nya AI-verktyg som ChatGPT. 

Arbeta vidare i klassrummet med Digitala lektioner 

Lärarfortbildningen är en bra grund och förberedelse för lärare som vill arbeta med ämnet cybersäkerhet i klassrummet med sina elever. De fem digitala lektionerna för högstadiet och gymnasiet som finns på samma utbildningsplattform IBM SkillsBuild är ett passande sätt att lyfta frågorna vidare till eleverna. Lärarkursen och elevernas digitala lektioner är byggda utifrån samma struktur, teman och frågeställningar, vilket gör att lärarna kommer att känna igen mycket i elevernas material från sin egen kurs. Lärarfortbildningen och de digitala lektionerna är helt kostnadsfria, precis som allt annat material från Cybersecurity Academy. 

Läs mer om de digitala lektionerna för högstadiet och gymnasiet: 

Digitala lektioner

Linje

Om Cybersecurity Academy

Kursinnehållet arbetades fram av initiativet Cybersecurity Academy, i nära samarbete med IT-experter. Cybersecurity Academy är ett initiativ som erbjuder utbildning i nätsäkerhet för elever och lärare. Syftet är att sprida kunskap om ett ansvarsfullt användande av internet och att stärka elevers digitala kompetens. Cybersecurity Academy är ett gemensamt initiativ av den ideella organisationen Unga Forskare och IBM samt andra företag i teknikbranschen. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) stöttar projektet med uppdragsmedel.  

För att du som lärare ska kunna jobba med it-säkerhet i klassrummet tillhandahåller initiativet flera olika kostnadsfria utbildningsmaterial och erbjuder föreläsningar med it-experter. Alla verktyg är anpassade efter skolans behov och kopplade till läroplanen. Materialet berör flera skolämnen såsom teknik, so, no, matte, svenska, engelska samt områden som digital kompetens, presentationsteknik och källkritik. 

cybersec_vertical_logo_ram
skillsbuild bild

Om Skillsbuild

SkillsBuild är en plattform med kostnadsfri utbildning inom cybersäkerhet, AI, ledarskap och mycket mer. Plattformen drivs av IBM och materialet är framtaget av IT-experter i samarbete med universitet och andra organisationer. Cybersecurity Academy står bakom det svenska lektionsmaterialet för högstadiet och gymnasiet samt fortbildningen för lärare. 

Till Skillsbuild