Barn i klassrum

Lärarhandledningar i IT-säkerhet för mellanstadiet och högstadiet

Lärarhandledningar för mellanstadiet och högstadiet

Undervisningsmaterialet är skapat för att du som lärare själv ska kunna jobba med IT-frågor i klassrummet. Oavsett vilka förkunskaper du själv har inom IT och teknik. Du behöver alltså inte ha något särskild IT-kompetens eller vara tekniklärare. I lärarhandledningarna behandlas ämnet cybersäkerhet från ett samhällsperspektiv, till skillnad från föreläsningen som är mer teknisk. Digitaliseringen kopplas till de globala målen där ny teknik spelar en stor roll för att lösa våra globala utmaningar.

Illustration av tjej som sitter vid dator

Lärarhandledningarna är framtagna utifrån skolans behov och förutsättningar. Därför är materialet

  • alltid helt kostnadsfritt
  • ämnesövergripande
  • kopplat till de globala målen
  • anpassningsbart i tidsåtgång
  • anpassningsbart i svårighetsgrad
  • kopplat till läroplanen & övar viktiga förmågor

Beställ lärarhandledning

Linje

Lärare

Om undervisningsmaterialet

"Jättebra och intressant! Både jag och eleverna har lärt sig en hel del om vad som sker på nätet, med eller utan vårt medvetande/medgivande. Några av eleverna har gått hem och testat t.ex. Siri och google home, med ett ganska hårresande resultat."

Elev i årskurs 6

Om föreläsningen

"Jag håller helt med presentationen och tycker att det är bra att vi lär oss sådana saker, hur man skyddar sig på nätet mm. Barn och unga i den här generationen som hänger mycket på nätet bör lära sig om vilka risker som finns."
    

Lärarhandledningarna passar väl i kombination med våra föreläsningar

Föreläsning med IT-expert

Boka kostnadsfria föreläsningar med våra IT-experter online eller på plats i klassrummet.

Läs mer

Undervisning i cybersäkerhet

Under För skolan får du en översikt över det material vi erbjuder skolan.

Tillbaka till För skolan