windmill-gd2840d410_1920

TÄVLING

Tävla och vinn 10 000 kronor till klasskassan!  

Hur kan vi använda smart teknik för att göra våra städer mer hållbara i framtiden?

Delta i Cybersecurity Academys tävling och låt eleverna komma på smarta lösningar!

Tävlingen

Tävlingen

Mål 11 i Globala målen är en plan för att vi 2030 ska leva i hållbara städer. Tävlingen fokuserar på hur smart teknik kan bidra till att detta blir verklighet. Eleverna utvecklar en idé för hur smart teknik kan bidra till att göra städer hållbara och hindra klimatkrisens framfart. Inga idéer är för stora, för små, dåliga eller dumma. Låt fantasin flöda fritt och bortse från ekonomiska begränsningar.

1:a pris: 10 000 kr till klasskassan 

Tävlingsperiod: Bidragen kan skickas in fram till den 1 december (kl 23.59)

Vinnande bidrag presenteras den 15:e december. Ansvarig lärare får information via mail om deras klass har vunnit. 

Vad är en smart stad?

En smart stad använder digital teknik för att berika invånarnas liv, förbättra infrastrukturen, modernisera offentliga tjänster, förbättra tillgängligheten, driva hållbarhet och påskynda den ekonomiska utvecklingen.

Nedan kan du läsa mer om hur ni deltar i tävlingen och får en massa tips och inspiration!

Framtidsutmaningens vinnare

 

Tävlingen är nu genomförd och vi fick in många fina och nytänkande bidrag! Juryn har gått igenom samtliga bidrag och korat en vinnare. 

Stort grattis till Engelska Skolan i Sigtuna som med bidraget Ett hållbart samhälle vunnit tävlingen och 10 000 kr till klasskassan. Juryns motivering är följande:

Elevernas bidrag Ett hållbart samhälle visualiserar på ett kreativs och nytänkande sätt hur smart teknik kan skapa framtida hållbara städer. Genom en informativ och inspirerande presentation och animerad film ger eleverna ett helhetsperspektiv som adresserar flera olika samhällslösningar. Mot denna bakgrund bedömer juryn att eleverna har förstått framtidsutmaningen och levererat ett strålande bidrag!

 

SÅ GÅR DET TILL

Vem kan vara med? 

Elever i årskurs 7-9 på högstadiet och årskurs 1-3 på gymnasiet. För att öka chanserna att vinna pengarna till sin klass är det bra om klassen skickar in flera bidrag. Varje elev utvecklar antingen en egen idé eller så samarbetar flera elever i en grupp. 

Beskrivning av idén 

Elever kan välja att presentera sin idé på olika sätt. Det kan till exempel vara genom text, film, presentation eller en bild. Filen laddas upp på plattformen IBM SkillsBuild (se instruktioner nedan). 

 

Tävlingsregler

Eleverna skickar in sina egna bidrag - men tävlar för sin klass. Den elevs bidrag som utses till vinnare gör att elevens klass i din helhet blir vinnare och prissumman går till klasskassan. 

Alla i klassen måste inte delta, utan det kan vara endast en eller ett fåtal - men desto fler idéer från en klass innebär större chans för klassen att vinna priset. 

Vinstsumman kan endast betalas ut till en klass - vinstsumman kan alltså inte tillfalla enskilda elever. 

 

Ladda upp ditt bidrag och formalia

Bidrag kan bara lämnas in via plattformen IBM SkillsBuild (Se nedan för instruktioner)

Bidraget måste ha ett namn och filen ska döpas till samma namn. Tänk gärna kreativt och ge bidraget ett namn som beskriver projektet bra. Filen får ej innehålla personlig information så som elevens namn.

Språk: Det går bra tt skicka in bidrag på svenska eller engelska. 

Skapa konto och ladda upp ditt bidrag:

Till IBM SkillsBuild

 

 

 

Juryns bedömningskriterier

Hur väl är idén kopplad till utmaningen: Hur kan vi använda smart teknik för att göra våra städer mer hållbara?

Hur nytänkande är idén?

Juryn kommer inte att bedöma hur eleverna presenterar sin idé eller detaljer såsom stavning, grammatik, filmteknik, ritteknik, eller liknande: de kommeratt bedöma själva idén. Eleverna ska försöka förklara så bra de kan hur idén fungerar och ska genomföras. Texten/filmen/presentationen/bilden/animeringen behöver inte vara lång eller avancerad - det är idén som står i centrum!

 

 

LÄRARINSTRUKTION

Tävlingen som undervisningsverktyg

Använd tävlingen som en möjlighet att koppla undervisningen till verkliga samhällsutmaningar. Eleverna får insikt i hur deras kunskaper och insatser kan bidra till en mer hållbar framtid, vilket ger en starkare känsla av syfte och relevans i deras lärande. Genom tävlingen får eleverna chansen att utforska nya idéer och teknologier som kan ha en positiv inverkan på miljön och samhället som helhet, vilket uppmuntrar till kreativitet och förmågan att tänka utanför ramarna.

Förslag på tidsåtgång om du som lärare vill koppla det till undervisningen

2 lektioner: Eleverna får en lektion till att hitta inspiration till sina idéer och sedan en lektion där de formulerar och skickar in sin idé.
1 lektion: Eleverna söker inspiration och författar sin idé under en lektion.

 

Inspirationsmaterial i form av filmer, TED talks och texter finns på IBM SkillsBuild.

LÄROPLANSKOPPLINGAR

Vi arbetar alltid i nära samarbete med skolor och lärare för att säkerställa att de paket vi erbjuder är relevanta och på ett lämpligt sätt kompletterar skolans befintliga undervisning. Alla verktyg vi erbjuder är anpassade efter skolans behov och är Lgr22-kompatibla. 

 

Förslag på kopplingar till centralt innehåll för årskurs 7-9

Bild

Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.

Geografi

Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: be­folknings­fördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urba­nisering.

Hem- och konsumentkunskap

Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livs­me­del och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livs­me­del och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.

Samhällskunskap

Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt sam­hälle.

Teknik

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala as­pek­ter av hållbar utveckling.

Förslag på kopplingar till centralt innehåll i gymnasiegemensamma ämnen (gymnasiet)

Samhällskunskap

Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.

Engelska

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera och precisera samt för att skapa struktur och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Svenska

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. 

Naturkunskap

Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

BERÄTTA OM TÄVLINGEN FÖR ELEVERNA

Betona att alla kan vara med – oavsett hur kul man tycker att det är eller hur “bra” man anser sig vara på visionära idéer. Vi är öppna för alla format av tävlingsbidrag, det kan t ex vara en text, en powerpointpresentation, en film, en ritning mm. Juryun kommer inte att bedöma hur eleverna presenterar idén eller detaljer såsom stavning, grammatik, filmteknik, ritteknik eller liknande: de kommer att fokusera på själva idén.

Uppgift

1. Hur kan vi använda smart teknik för att göra våra städer mer hållbara i framtiden? Utveckla en idé för hur smart teknik kan bidra till att göra städer hållbara och hindra klimatkrisens framfart.

2. En smart stad använder digital teknik för att berika invånarnas liv, till exempel genom att förbättra infrastrukturen, förbättra tillgängligheten och driva hållbarhet. Utgå från din vardag och klura på hur tekniska lösningar kan göra liver säkrare, miljövänligare, tryggare, roligare, enklare, mer socialt osv.

3. Börja med att skapa ett konto och logga in på lärarplattformen skillsbuild.org (se nedan för inloggningsinstruktioner). Här hittar du inspirationsmaterial om smarta städer för att komma igång. Börja med att se filmen om hur konceptet smarta städer kan hjälpa oss att lösa problem i städer med hjälp av ny teknik (filme är 8 minuter lång).

4. På IBM SkillsBuild laddar du som elev också sedan upp ditt bidrag när du är klar med det. 

 

IBM SkillsBuild

IBM SkillsBuild är en kostnadsfri läroplattform skapat för högstadie- och gymnasieelever som vill lära sig mer om ämnen relaterade till IT och teknik. Här hittar du också inspirationsmaterial till tävlingen och laddar upp ditt bidrag.

Gå in på IBM SkillsBuild och sök efter Framtidsutmaningen! för att komma åt materialet och sidan där du kan ladda upp ditt tävlingsbidrag.

Om du inte har ett konto än gå in på IBM SkillsBuild och börja med att registrera dig. Det är kostnadsfritt och enkelt att skapa ett konto. I videoguiden nedan kan du se hur registreringen går till steg för steg.

VIKTIGT!

När eleverna laddat upp sina idéer på IBM SkillsBuild behöver du som lärare meddela oss vilka projekt som skickades in av din klass. Detta för att vi ska kunna skicka ett bekräftelsemejl till dig att vi mottagit samtliga tävlingsbidrag och för att kunna informera er om juryns beslut.

Påminn eleverna om att alla bidrag måste ha ett unikt namn och att filen måste döpas till samma namn. Hitta gärna på ett kreativt namn som beskriver elevens projekt bra.
Namnet får ej innehålla personlig information så som elevens namn.

Skicka in listan med era tävlingsbidrag via formuläret nedan. Skulle du delta i tävlingen med flera klasser behöver du fylla i ett formulär för varje klass.

Formulär

LEKTIONSMATERIAL OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIET

Tips! Såhär kan ni jobba med IT-säkerhet i klassrummet

På IBM SkillsBuild finns mycket material inom IT och teknik för eleverna och dig som lärare att ta del av. Vi på Cybersecurity Academy har exempelvis tagit fram ett gediget undervisningsmaterial om olika aspekter av it-säkerhet, där hittar du lektioner om källkritik, digitala spår, hackare och etik, hur man skyddar sina uppgifter på nätet. Lektionerna kan användas som en lektionsserie eller som enskilda inslag.

Skärmbild 2023-04-15 124034

När du är inne på IBM SkillsBuild sök på Cybersecurity Academy för att komma till allt lektionsmaterial. 

På tävlingssidan finns också ett quiz där ni tillsammans i klassrummet på ett interaktivt sätt kan testa era kunskaper om säkerhet på nätet. En rolig uppstart för att komma in i ämnet.

Ni har också möjlighet att boka en kostnadsfri föreläsning med en IT-expert. Läs mer om hela vårt utbud för skolor här.

Vem står bakom tävlingen?

Tävlingen arrangeras av projektet Cybersecurity Academy vars syfte är att stärka ungas kunskap om IT-säkerhet. Det gör vi genom att erbjuda skolor kostnadsfria föreläsningar med IT-experter och undervisningsmaterial såsom lärarhandledningar och digitala lektioner om it-säkerhet.

Cybersecurity Academy är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med
uppdragsmedel.

Frågor?

Kontakta oss:

Oscar Agestam
Projektkoordinator, Unga Forskare
073-502 31 19 oscar.agestam@ungaforskare.se